โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน

จ, 17/12/2012 - 16:24 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2546
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร

  จ, 17/12/2012 - 16:22 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายจุลศิริ ศรีงามผ่อง
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

  งบปี พ.ศ.: 
  2546
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

   จ, 17/12/2012 - 16:20 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

   งบปี พ.ศ.: 
   2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเพาะฟักไข่ปลาระบบปิด

    จ, 17/12/2012 - 16:13 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายบุญธรรม คำแป้น
    วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
    ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

    งบปี พ.ศ.: 
    2546
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดินแบบกระทุ้ง

     จ, 17/12/2012 - 16:12 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นางสาวรัตนา สอนขำ
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

     งบปี พ.ศ.: 
     2546
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม

      จ, 17/12/2012 - 16:11 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
      คณะวิศวกรรมแบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

      งบปี พ.ศ.: 
      2546
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       อุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

       จ, 17/12/2012 - 16:06 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นางโสระยา ร่วมรังสี
       ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2546
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องปอกเปลือกหมาก

        จ, 17/12/2012 - 15:59 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายวิชา หมั่นทำการ
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
        เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

        งบปี พ.ศ.: 
        2546
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งชนิดปรับรอบปอก

         จ, 17/12/2012 - 15:57 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

         งบปี พ.ศ.: 
         2546
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          การสกัดวู้ดเวเนการ์จากกิ่งไม้ผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง

          จ, 17/12/2012 - 15:46 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายสมพงศ์ ค่ายคำ
          ภาคเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
          ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000

          งบปี พ.ศ.: 
          2545
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว