ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
2 เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
3 ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์ ปศุสัตว์/ประมง
4 เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้ ยางและผลิตภัณฑ์
5 เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง" ยานยนต์
6 เครื่องขึ้นรูปปูนซีเมนต์เหลวสำหรับงานก่อสร้างอัตโนมัติ (ต่อยอด) หัตถกรรม
7 เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด) อาหารแปรรูป
8 เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
9 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
10 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง อาหารแปรรูป
11 หุ่นยนต์แบบคาน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
12 คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
13 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
14 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
15 เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
16 เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
17 เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้ เทคโนโลยีการเกษตร
18 เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการเกษตร
19 ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร
20 รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
21 เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
22 เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
23 เครื่องตัดผ้าด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
24 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง การแพทย์และเวชกรรม
25 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
26 เครื่องเพาะข้าวมอลต์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
27 เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
28 รถไถนาบังคับวิทยุ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
29 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
30 เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง ปศุสัตว์/ประมง
31 คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล ปศุสัตว์/ประมง
32 อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา ปศุสัตว์/ประมง
33 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน พลังงานทดแทน
34 เตาต้มเทียนชีวมวล พลังงานทดแทน
35 เครื่องขึ้นรูปงานสามมิติประสิทธิภาพสูง ด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์(ต่อยอด) พลาสติกและปิโตรเคมี
36 รถคีบสามล้ออเนกประสงค์ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
37 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2 ยานยนต์
38 อุปกรณ์ล๊อคคันเกียร์และขาตั้งรถจักรยานยนต์ ยานยนต์
39 เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) ยานยนต์
40 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร ยานยนต์และโลจิสติกส์
41 เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ สิ่งแวดล้อม
42 เครื่องกวักเส้นไหมและเส้นฝ้ายมีระบบปั่นหลอดด้ายในตัว หัตถกรรม
43 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง อาหารแปรรูป
44 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
45 ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม อาหารแปรรูป
46 การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ อาหารแปรรูป
47 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
48 เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย อาหารแปรรูป
49 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม อาหารแปรรูป
50 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
XLS