ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 เครื่องกัดและเจาะ EDM แบบ5 แกน (VCE66) การแพทย์และเวชกรรม
2 เทคโนโลยีดิจิตอลกับ การบริหารขยะโรงพยาบาล (VCE66) การแพทย์และเวชกรรม
3 การพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้มูลฝอยติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาแบบไมโครเวฟ (VCE66) การแพทย์และเวชกรรม
4 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์ด้วย ซิลิโคนเหลว (AUS66) การแพทย์และเวชกรรม
5 เครื่องอบข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติระดับชุมชนด้วยระบบ IOT (RID66) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
6 ระบบการจัดการฟาร์มกุ้งคอนโดโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแม่นยำ (AUS66) ปศุสัตว์/ประมง
7 ชุดต้นแบบรถนำทางและรถเดินตามแบบเคลื่อนที่แบบอิสระสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (VCE66) ยานยนต์และโลจิสติกส์
8 เรือนำเที่ยวไฟฟ้าแบบไฮบริดใช้พลังงาน ลมและโซล่าเซลล์ (VCE66) ยานยนต์และโลจิสติกส์
9 ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการแปรรูปมังคุดและผลิตผลทางการเกษตร (VCE66) อาหารแปรรูป
10 เครื่องผลิตสีน้ำขนาดเล็กกำลังการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง (VCE66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
11 เครื่องฟลูอิดไดซ์เบดแกรนูลเลเตอร์ (VCE66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
12 เครื่องผสมแกรนูลชนิดความเร็วสูง (VCE66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
13 ระบบปลูกพืชอัจฉริยะในตู้คอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนย้ายได้ (VCE66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
14 หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติ รุ่น MT-2 (AUS66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
15 หุ่นยนต์บรรจุกล่องแบบอัตโนมัติ (AUS66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
16 หุ่นยนต์หยิบวางอัตโนมัติแบบ 2 แกน (AUS) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
17 เครื่องขึ้นรูปโลหะและเซรามิค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ การแพทย์ (AUS66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
18 เครื่องคัดแยกมังคุดเพื่อการส่งออกด้วยระบบ AI (RID66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
19 เครื่องลอก กะเทาะเยื่อและคัดขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (RID66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
20 เครื่องทำตังเมกรอบ (RID66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
21 เครื่องสลัดและอบไล่น้ำมันระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
22 เครื่องผลิตคราฟโซดาระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
23 Abot หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวพืชไร่ (VCE66) เทคโนโลยีการเกษตร
24 เครื่องใส่คอและปิดจุกถุงก้อนเห็ดแครงระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีการเกษตร
25 รถผสมเกสรดอกทุเรียนระบบมิกซ์และสเปรย์ (RID66) เทคโนโลยีการเกษตร
26 ระบบการวัดความยาวความแม่นยำสูงด้วยเลเซอร์ (VCE66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
27 เครื่องเหลาก้านจากกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
28 เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยาโดยวิธีการพอกด้วยดินจอมปลวกและแกลบระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
29 เครื่องทอดขนมลาพื้นบ้านระบบเติมแป้งกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
30 เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์ด้วยระบบนิวเมติก (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
31 เครื่องคัดแยกเนื้อทุเรียนและบรรจุกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
32 เครื่องหมักเมล็ดโกโก้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
33 เครื่องกวนมะม่วง - เครื่องอบลมร้อนมะม่วงสำหรับวิสาหกิจชุมชน (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
34 เครื่องอัดถ่านระบบไฮดรอลิกกึ่งอัตโนมัติ (RID66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
35 ระบบติดตามการทำงานและประเมินสภาพความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยระบบ IoT (AUS66) เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
36 เอไอแพลตฟอร์มสำหรับงานด้านเทคโนโลยีการผสมของเหลว (VCE66) เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
37 เครื่องตัดผ้าอัจฉริยะ (AUS66) แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
38 เครื่องขุดดินฝังท่อ ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
39 รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ซังและใบข้าวโพด) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
40 ระบบควบคุมอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงาน สิ่งแวดล้อม
41 เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ สิ่งแวดล้อม
42 เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
43 เครื่องขัดเปลือกมะนาวสำหรับดอง อาหารแปรรูป
44 เครื่องคัดแยกและตัดเฉือนส้มแขกกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
45 เครื่องคั้นและบรรจุน้ำกล้วยไข่แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
46 เครื่องบรรจุกะปิด้วยกรรมวิธีขัดน้ำระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
47 เครื่องทำความสะอาด และคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
48 เครื่องคัดขนาดปลาหมอความแม่นยำสูงระบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
49 เครื่องบดและบรรจุซองผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารสำเร็จรูประบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
50 เครื่องขอดเกล็ดปลาพร้อมระบบล้างอัตโนมัติ (RID65) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
XLSCSV