ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
1 เครื่องอัดรีดกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
2 ตู้อบแผงกระบะรองไข่ไก่ใช้พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สอินฟราเรด ตู้อบ/ตู้แช่
3 เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
4 ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์ ปศุสัตว์/ประมง
5 ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ IoT ปศุสัตว์/ประมง
6 เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ปศุสัตว์/ประมง
7 เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ พลังงานทดแทน
8 เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
9 เครื่องตัดกรีดกลับยางรถยนต์เพื่อทำกระถางปลูกต้นไม้ ยางและผลิตภัณฑ์
10 เครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ และระบบการบริการ "ไฮโดรคลีนนิ่ง" ยานยนต์
11 อุปกรณ์ขัดดรัมเบรค ยานยนต์
12 รถสามล้อไฟฟ้า (ตุ๊ก ตุ๊ก) ยานยนต์และโลจิสติกส์
13 เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สิ่งแวดล้อม
14 เครื่องขึ้นรูปปูนซีเมนต์เหลวสำหรับงานก่อสร้างอัตโนมัติ (ต่อยอด) หัตถกรรม
15 เครื่องขึ้นรูปอาหารจากของแหลว เพื่อสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่ม อัตโนมัติ (ต่อยอด) อาหารแปรรูป
16 เตาย่างกึ่งอบอัจฉริยะ อาหารแปรรูป
17 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ อาหารแปรรูป
18 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวาง อาหารแปรรูป
19 เครื่องแยกเนื้อตาลโตนดสุกเพื่อการผลิตระดับชุมชน อาหารแปรรูป
20 เครื่องทอดแผ่นข้าวตังแบบสายพานเพื่อลดการห่อตัว อาหารแปรรูป
21 เครื่องผลิตหม่อนหยี อาหารแปรรูป
22 เครื่องทุบหมู สำหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
23 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์และน้ำแตงโมเพื่อสุขภาพ อาหารแปรรูป
24 เครื่องผลิตกล้วยบดอัดแท่งแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
25 เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืชผักและผลไม้แบบหัวบีบ 1 หัว อาหารแปรรูป
26 เครื่องปรุงผสมน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
27 เครื่องร่อนเกล็ดน้ำตาลอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้ว อาหารแปรรูป
28 เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง อาหารแปรรูป
29 เตาปิ้งย่างลดควันระบบป้องกันการไหม้ด้วยน้ำประหยัดพลังงาน อาหารแปรรูป
30 เครื่องขัดล้างเมล็ดในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย อาหารแปรรูป
31 หุ่นยนต์แบบคาน เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
32 คลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
33 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
34 ชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
35 เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
36 เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด) เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
37 เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
38 เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
39 เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
40 เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้ เทคโนโลยีการเกษตร
41 เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์ เทคโนโลยีการเกษตร
42 ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร
43 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เทคโนโลยีการเกษตร
44 อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่ เทคโนโลยีการเกษตร
45 รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
46 เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
47 เครื่องซีลถุงแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
48 เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
49 เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
50 เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
XLS