โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องสไลด์แผ่นบางวัสดุกึ่งแข็งกึ่งเหลว

พ, 21/06/2017 - 17:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายประพจน์ ขุนทอง
ม.เกษตร

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดแผ่นโรตีกาปาย

  พ, 21/06/2017 - 17:32 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายสุทธิพร คงเพ็ชร์
  ว.เทคนิคชลบุรี
   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

  ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  คุณบรรเจิด แสงจันทร์
  เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปขนมงาแบบปั้นเม็ดกลม

   ส, 25/03/2017 - 14:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   คุณยุทธนา สิงห์ประพันธ์
   เลขที่ 176 หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย
   อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

   ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้แงะ

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น

   ส, 25/03/2017 - 10:03 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   คุณสุนทรี รินทร์คำ
   เลขที่ 84/2 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา
   อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องคั่วพริก

   ศ, 22/04/2016 - 15:26 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น

   ศ, 22/04/2016 - 15:16 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง

   ศ, 22/04/2016 - 15:15 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ

   พฤ, 21/04/2016 - 15:04 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

    พฤ, 21/04/2016 - 15:00 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว