โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ

อ, 01/05/2018 - 11:10 — admin5
รายละเอียด: 

การคัดขนาดหน่อสับปะรดจะใช้วิธีการคัดแยกขนาดโดยใชน้ําหนักจะแบงการทํางานออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย

1) การนําหนอสับปะรดเขาสู่เครื่องคัดขนาด 2) การชั่งน้ําหนักและสงสัญญาณ 3) การประมวลผล 4) การคัดแยก 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 055411096 ต่อ 1360 , 088-1546860 อีเมล์ E-Mail : pairote.n@gmail.com

 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  150000
  ภาพหน้าปก: 

  ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม

  อ, 01/05/2018 - 10:46 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องการอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยควบคู่ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่ สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

   

  ดร.บัณฑิต นามสกุล บุญขาว ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มือถือ 094 8269320 อีเมล์ bundit@npu.ac.th

  นางสาวนงค์ลักษณ์ นามสกุล อัศวสกุลชัย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ “ข้าวสุข” โทรศัพท์มือถือ 081-262-0474 อีเมล์ khaowsook@gmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   200000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก

   จ, 26/02/2018 - 14:03 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา รศ.สำรวจ อินแบน

   ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกาบาปลอดสารพิษ

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ

   จ, 26/02/2018 - 13:59 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา นายวิรุณ โมนะตระกูล

   ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

   จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

   ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

    จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตสับปะรดผง

    พฤ, 22/06/2017 - 10:06 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายสมนึก วันละ
    วท.แพร่ 

    ประสิทธิภาพเครื่อง
    % yield ประมาณ 25 %
    ต้นทุนการผลิต ประมาณลิตรละ 20-30 บาท

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

    พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
    ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตีเกลียวกึ่งอัตโนมัติชนิด2หัว

    พ, 21/06/2017 - 17:55 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    นายถิรหัส มั่นคง
    ว.การอาชีพของแก่น

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องสกัดน้ำมัลเบอรี่

    พ, 21/06/2017 - 17:50 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
    ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    โทร.   054711601 

    งบปี พ.ศ.: 
    2560

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว