โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย

จ, 17/12/2012 - 15:42 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายดำรงค์ ศรีพระราม
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

งบปี พ.ศ.: 
2545
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรกลสำหรับการหยอดข้าวนาน้ำตม จำนวน 12 แถว

  จ, 17/12/2012 - 15:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวสุ อุดมเพทายกุล
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

  งบปี พ.ศ.: 
  2545
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องคั้นกะทิแนวดิ่ง

   จ, 17/12/2012 - 15:35 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายรวิน รวิวงศ์
   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ศาลายา นครปฐม 73170

   งบปี พ.ศ.: 
   2545
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน

    จ, 17/12/2012 - 15:33 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายบัณฑิต จริโมภาส
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

    งบปี พ.ศ.: 
    2545
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปอกเปลือกมะละกอและฝานเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดไม่จำกัด รูปทรงของมะละกอ

     จ, 17/12/2012 - 15:31 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสุรพล ภูมิพระบุ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

     งบปี พ.ศ.: 
     2545
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2)

      จ, 17/12/2012 - 15:08 — admin5
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี 44,45)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
      อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

      งบปี พ.ศ.: 
      2545
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงเพาะปลูกไม้ดอก (เฟส2)

       จ, 17/12/2012 - 15:04 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 44,45)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นางสาวภัทราพร ตันตาคม
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2545
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า

        ศ, 23/11/2012 - 15:40 — admin
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นางจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

        งบปี พ.ศ.: 
        2544
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต

         ศ, 23/11/2012 - 14:46 — admin
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายอำไพ เปี่ยมอรุณ
         ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

         งบปี พ.ศ.: 
         2544
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค

          อ, 20/11/2012 - 10:11 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นางรัตนา สดุดี
          ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

          งบปี พ.ศ.: 
          2544
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว