โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

จ, 05/08/2013 - 11:16 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ

  จ, 05/08/2013 - 11:14 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายบรรเจิด แสงจันทร์ ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชน ก.กะลาแม จ.เชียงใหม่

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ

   จ, 05/08/2013 - 11:10 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา นายเนรัญชลา กำไลทอง ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชน สุทธินารัมแต๊ จ.นนทบุรี

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก

    จ, 05/08/2013 - 11:07 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายสุทธิพร คงเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

    ผู้ใช้ กลุ่มผ้าบาติก หัตถศิลป์ดินไทย จ.ชลบุรี

    งบปี พ.ศ.: 
    2556
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้

     จ, 05/08/2013 - 11:06 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา นายจีรวัฒน์ ยืนมั่น วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนขนมไทย จ.แพร่

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล

      จ, 05/08/2013 - 10:57 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มทร.ล้านนา น่าน ผู้ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหี้ยง 46 หมู่ 7 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120

      งบปี พ.ศ.: 
      2556
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

       จ, 05/08/2013 - 10:47 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา นายเชิดพงษ์ องอาจ หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ผู้ใช้งาน กลุ่มเกษตรกรผลิตถ่าน ต.ทุ่งใหญ่-จำปา ถ่านดำ จ. พิจิตร

       งบปี พ.ศ.: 
       2556
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น

        อ, 30/07/2013 - 17:41 — admin5
        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง

         ศ, 01/03/2013 - 10:39 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นางนวภัทรา หนูนาค
         ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
         คณะวิศวกรรมศาสตร์
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง
         เขตลาดกระบัง กทม.10520

         งบปี พ.ศ.: 
         2552

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         ภาพประกอบ: 

         ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue

         ศ, 25/01/2013 - 14:39 — sysadmin
         รายละเอียด: 

         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
         กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

         งบปี พ.ศ.: 
         2531
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ภาคอุตสาหกรรม
          ราคาเครื่องจักร: 
          222222222
          ภาพหน้าปก: 
          ภาพประกอบ: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว