เทคโนโลยีการเกษตร

ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

พฤ, 24/10/2013 - 09:42 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3
ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ
ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

พฤ, 24/10/2013 - 09:40 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4
ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

พฤ, 24/10/2013 - 09:17 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้ประดิษฐ์
นายวิเชียร แก้วมณี
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก
อำเภอ- ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าจอมพลัง

พฤ, 24/10/2013 - 09:14 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิราษ เหรียญทอง
วิทยาลัยอาชีพนครนายก
88/2 หมู่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กับดักหนู

พฤ, 12/09/2013 - 15:19 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมังกร สุพรรณชาติ
163/1 หมู่ 9 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเหลาทางมะพร้าว

พฤ, 12/09/2013 - 15:11 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้า
46/49 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่าผลหมาก

พฤ, 12/09/2013 - 12:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมานพ แย้มแฟง
32 หมู่ 9 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงทองหลางอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี12150

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง

จ, 05/08/2013 - 11:20 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายเกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนฉิมพลีวัน จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  จ, 05/08/2013 - 11:16 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนสตรีแปรรูปผลไม้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

   ศ, 14/06/2013 - 10:56 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายจำนงค์ ไชยวิถี
   124 หมู่ 5 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
   50110

   งบปี พ.ศ.: 
   2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว