เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

ศ, 17/05/2013 - 14:56 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุทธิพร เนียนหอม
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
มหาสิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน
ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

ศ, 17/05/2013 - 14:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม

พ, 15/05/2013 - 12:47 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
60833 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์อุทิศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”

พ, 15/05/2013 - 12:44 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
70 ซอยรามคำแหง 138 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

พ, 15/05/2013 - 12:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้

พ, 15/05/2013 - 12:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
475/7 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005

พฤ, 02/05/2013 - 16:14 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
120 - 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

พ, 01/05/2013 - 10:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
100/86 หมู่บ้านชลลดาบางบัวทอง ซอย 20
ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะ

พ, 01/05/2013 - 09:36 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปัญญา เทียนนาวา
43/1 หมู่ 7 ถนนคลองศาลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้

พ, 10/04/2013 - 16:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายดิเรก สุริยศิริ
เลขที่ 116 ถนนรณกิจ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว