เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

พฤ, 26/12/2013 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเกรียงไกร ธารพรศรี
๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: