เทคโนโลยีการเกษตร

มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้

จ, 26/02/2018 - 13:43 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน

จ, 26/02/2018 - 13:40 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด

จ, 26/02/2018 - 13:38 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

จ, 26/02/2018 - 13:27 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์             

เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลไม้ชนิดต่างๆ มักนิยมใช้อุปกรณ์ เช่น จำปา และตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งมักจะทำให้ผลไม้เกิดการบอบช้ำได้ง่าย และเก็บเกี่ยวในปริมาณแต่ละครั้งได้ไม่มาก และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ที่อยู่ในระยะที่สูงเกินระยะการเก็บของจำปาหรือตะกร้อได้

  • ออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้
  • โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสดัดขึ้นรูป ขนาด 6 มิลลิเมตร โค้งรับช่วยให้การสอยผลไม้โดยไม่ต้องทำมุมมาก
  • ที่ปลายอุปกรณ์มีคมสำหรับตัดขั้วผลไม้
  • ใช้กลไกใการเกี่ยวผลไม้คล้ายกับ คลิปกรรไกรหนีบ
  • มีถุงรองรับผลไม้ โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้
  • สามารถใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ได้หลายชนิด
  • ซอกซอนไปตามกิ่งไม้ได้ดี  และสามารถปรับระยะความสูงของอุปกรณ์การสอยผลไม้ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการ แม้จะอยู่หลังใบหรือกิ่งไม้

 

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด

อ, 17/05/2016 - 13:50 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2559
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง

พ, 18/11/2015 - 14:07 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายนิธิศ  ทิพนี
๑๐๐ หมู่ ๔ ซ.วัดพระยาตาก ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   จ.ชัยนาท  

ประโยชน์
-เพิ่มประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง
-ประหยัดเวลาในการตอนกิ่ง

จุดเด่น
-ใช้งานง่าย หมุน ๑ รอบ พร้อมหุ้มตุ้มตอนได้
-โครงสร้างง่าย ปลอดภัย
-ลดเวลาในการควั่นกิ่งไม้ โดยปกติจะควั่น ๒ ครั้ง

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกกระเทียม

พ, 18/11/2015 - 14:04 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายพีรเดช  มีสานุ 
๕๙/๑ ถ.หมอกวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประโยชน์
-เพื่อแก้ไขปัญหาการปอกกระเทียมด้วยมือ
-ลดเวลาในการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
 -เกษตรกรขายกระเทียมและหัวหอมได้ราคาที่สูงขึ้น

  จุดเด่น
-โครงสร้างตัวเครื่องทำจากโลหะสเเตนเลส น้ำหนักเบากะทัดรัดสะดวกต่อการใช้งาน
-เครื่องปอกกระเทียมสามารถปอกได้ทั้งกระเทียมกลีบใหญ่  กลีบเล็ก และยังสามารถ  ปอกหอมแดงได้อีกด้วย
-ระยะเวลาในการปอกกระเทียม ๑๐ – ๑๕ วินาทีต่อครั้งปริมาณที่ใช้ปอก ๓๐๐ – ๔๐๐ กรัม
- การบำรุงรักษาค่อนข้างต่ำทำความสะอาดง่าย

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper

พ, 18/11/2015 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายเจษฎา ผลสวัสดิ์
๘๕/๓๖  หมู่ ๒  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี  

ประโยชน์ 
- ช่วยกำจัดของเหลือใช้ทางการเกษตร
- ส่งเสริมพลังงานทดแทน

จุดเด่น
- เครื่องจักรสามารถสับไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ได้หลากหลายชนิด เช่นปีกไม้จากโรงงานแปรรูป ไม้เบญจพรรณทะลายปาลม์ หญ้าเนเบียร์ ก้านมะพร้าว ฟางข้าว ฯลฯ
- มีระบบป้อนและล็อควัตถุดิบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- เครื่องสับสามารถปรับตั้งขนาดของชิ้นไม้ที่สับตามความต้องการได้

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว

พ, 18/11/2015 - 13:06 — admin5
รายละเอียด: 

 เจ้าของผลงาน
 นายสุทธิชัย อ่อนก้อน 
 ๑๓๔ ถ.สกลกาฬสินธิ์ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร 

 ประโยชน์ 
-เป็นเครื่องมือทำการระเบิดดาน
-เป็นการปรับโครงสร้างดินให้เกิดการร่วนซุยของดิน
-เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น

-มีขาริปเปอร์ พร้อมใบมีดติดที่บริเวณขาริปเปอร์ กว้าง ๗๐ ซม. ลงทำงานลึกที่ ๒๗-๓๐ ซม. ทำให้ดิน มีรอยแตกร้าวลึกที่ ๒๐ ซม. ซึ่จะห่างจากอ้อย ๑๐-๑๕ ซม.
-มีการใส่ปุ๋ยพร้อมการทำงาน และปีกยังสามารถกระจายปุ๋ยไปทั่วบริเวณแตกร้าว ทำให้รากหาธาตุอาหารได้ง่าย
-ลูกกลิ้งด้านหลังซึ่งมีลักษณะกลม มีเหล็กที่มนๆ ยึดติดรอบๆลูกกลิ้ง สามารถบดอัดดิน ให้แตกเพื่อปิดรอยขาริปเปอร์ไว้ ไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นในดิน

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

พ, 18/11/2015 - 13:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน 
นายสาทิป    รัตนภาสกร  257/31  ซ.ประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

ประโยชน์
ผลิต ลดความเหนื่อยยาก และปลอดภัย   ลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพสูง เป็นที่ในระดับมาตรฐานสากล

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน
การทำงานง่าย  เพียงวางผลมะพร้าวในตำแหน่งที่กำหนดเครื่องจะทำงานเองจนสิ้นกระบวนการ
- ค่าใช้จ่ายต่ำและเร็วกว่าแรงงานคนกว่า  10  เท่า ความสามารถของเครื่องจักรทำงานได้ 8 ผล/นาทีหรือ 480 ผล/ชม.
- ระบบการทำงานมีความแม่นยำ  ใช้ระบบนิวเมติกส์  สะดวก  รวดเร็ว  สะอาด
- สามารถผ่าผลมะพร้าวได้ทุกขนาด  ทุกอายุความสุก  ปลอดภัย  เพราะใบมีดผ่าอยู่กับที่

ความแปลกใหม่
- สามารถผ่าผลมะพร้าวแบบขวางเส้นใยได้ดีมาก  เมื่อเปรียบเทียบแบบการผ่าผลมะพร้าวตามแนวเส้นใย
- ได้น้ำมะพร้าวมาก  เพราะผลมะพร้าวผ่าครึ่งราบเรียบถูกคว่ำลงทั้ง 2 ส่วน ทำให้ได้น้ำมะพร้าวไหลลงรางรองรับทั้งหมด

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว