รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์

ศ, 27/12/2013 - 09:50 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนเรศ เปาะทองคำ
ที่อยู่ ๑๔ หมู่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: