เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

จ, 01/04/2013 - 14:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมนตรี ค้ำชู
1051 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

จ, 01/04/2013 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางนิตยา วรวราชัย
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกแห้ว

จ, 01/04/2013 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเชษฐ์ ชุติมา
323/45 หมู่ 8 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ

จ, 01/04/2013 - 13:46 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลอกเปลือกสา

จ, 01/04/2013 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว

จ, 01/04/2013 - 13:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายทรงกฤษณ์ ประภักดี
41/41 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช

จ, 01/04/2013 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน

จ, 17/12/2012 - 16:24 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2546
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดินแบบกระทุ้ง

  จ, 17/12/2012 - 16:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นางสาวรัตนา สอนขำ
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  งบปี พ.ศ.: 
  2546
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม

   จ, 17/12/2012 - 16:11 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   คณะวิศวกรรมแบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

   งบปี พ.ศ.: 
   2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว