เทคโนโลยีการเกษตร

อุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

จ, 17/12/2012 - 16:06 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นางโสระยา ร่วมรังสี
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2546
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปอกเปลือกหมาก

  จ, 17/12/2012 - 15:59 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวิชา หมั่นทำการ
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

  งบปี พ.ศ.: 
  2546
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   การสกัดวู้ดเวเนการ์จากกิ่งไม้ผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง

   จ, 17/12/2012 - 15:46 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายสมพงศ์ ค่ายคำ
   ภาคเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
   ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000

   งบปี พ.ศ.: 
   2545
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย

    จ, 17/12/2012 - 15:42 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายดำรงค์ ศรีพระราม
    ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

    งบปี พ.ศ.: 
    2545
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องคั้นกะทิแนวดิ่ง

     จ, 17/12/2012 - 15:35 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายรวิน รวิวงศ์
     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ศาลายา นครปฐม 73170

     งบปี พ.ศ.: 
     2545
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องปอกเปลือกมะละกอและฝานเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดไม่จำกัด รูปทรงของมะละกอ

      จ, 17/12/2012 - 15:31 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายสุรพล ภูมิพระบุ
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

      งบปี พ.ศ.: 
      2545
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงเพาะปลูกไม้ดอก (เฟส2)

       จ, 17/12/2012 - 15:04 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 44,45)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นางสาวภัทราพร ตันตาคม
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2545
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า

        ศ, 23/11/2012 - 15:40 — admin
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นางจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

        งบปี พ.ศ.: 
        2544
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค

         อ, 20/11/2012 - 10:11 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นางรัตนา สดุดี
         ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

         งบปี พ.ศ.: 
         2544
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องมือปลูกต้นกล้วยไม้ คืนป่า

          อ, 20/11/2012 - 10:06 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายวิวิทย์ บุญเจริญ
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
          อ.เมือง จ.ตรัง 92190

          งบปี พ.ศ.: 
          2544
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว