เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า

ศ, 10/04/2015 - 14:02 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัดนครสรรค์

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน

ศ, 10/04/2015 - 13:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด

พฤ, 12/06/2014 - 16:45 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติพร้อมใช้ 

 

                                การพัฒนาเครื่องผลิตใยสับปะรดอัตโนมัติ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเครื่องผลิตใยสับปะรดของอินเดีย โดยมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 เท่าเทียบกับการใช้แรงงานคน ซึ่งแรงงานคนสามารถสกัดเส้นใยสับปะรดได้เพียงวันละ 100-200 กรัมต่อแรงงาน 5 คนต่อวัน เมื่อเปลี่ยนมาเป็นเครื่องอัตโนมัติจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถผลิตเส้นใยสับปะรดได้ถึงวันละไม่น้อยกว่า 24 กิโลกรัมของใยสับปะรดแห้ง (ทำงาน 8 ชั่วโมง) หรือ 720 กิโลกรัมต่อเดือน นับว่าเป็นเครื่องที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดที่เคยมี และเป็นระบบอัตโนมัติเครื่องแรก ปัจจุบันมียอดการสั่งเส้นใยสับปะรดถึง 1,500 - 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งหากใช้แรงงานจะสามารถทำได้แค่เดือนละไม่เกิน 10 กิโลกรัม แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นระบบอัตโนมัติจะสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อได้ เนื่องจากเพิ่มปริมาณการผลิตและสามารถลดการใช้แรงงานไปได้มหาศาล นอกจากนี้ การทำงานของเครื่องจักรจะมีความแน่นอน สามารถควบคุมขนาดของเส้นใยสับปะรดให้คงที่ได้ และมีความปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้น

 

หลักการทำงานและจุดเด่น         

เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดฯ ประกอบด้วย โครงเครื่อง โต๊ะวางใบสับปะรด แผงยึดใบสับปะรด ชุดจับใบสับปะรด ชุดบดใบสับปะรด ชุดใบตี ถังเก็บเศษ โดยมีการทำงานดังนี้

1. เสียบใบสับปะรดที่เตรียมไว้กับแผงยึดใบสับปะรด แล้วแขวนไว้เพื่อเตรียมนำเข้าเครื่อง

2. วางแผงใบสับปะรดบนโต๊ะวางใบสับปะรด ยึดใบสับปะรดด้วยชุดจับใบสับปะรด แล้วกดปุ่ม “Start” เครื่องจะ feed ปลายใบสับปะรดเข้าชุดบดใบสับปะรด เพื่อให้ใบสับปะรดแบนและแผ่ออกด้วยความเร็วที่ตั้งไว้ด้วยตัวควบคุมความเร็วมอเตอร์ แล้วเลื่อนเข้าสู่ชุดใบตี

3. ใบตีจะตีแยกใยสับปะรดด้วยการขับของมอเตอร์ต้นกำลัง โดยเศษจะหล่นลงถังเก็บเศษ

4. ชุดจับใบสับปะรดจะเลื่อนเข้ามาจนสุดระยะแล้วจะวิ่งกลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อรีดเศษออกจากใย เมื่อชุดจับเลื่อนถึงตำแหน่งเริ่มต้นแล้ว ปลดตัวล็อกของชุดจับใบสับปะรดออก นำแผงยึดใบสับปะรดที่สกัดแยกใยเสร็จแล้วออกจากเครื่อง แขวนแผงใยสับปะรดผึ่งลมบนราวแขวน แล้ววางแผงใบสับปะรดบนโต๊ะวางใบสับปะรดเพื่อสกัดแยกใยแผงต่อไป

 

พัฒนาโดย                      นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์

                                    วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

                                    โทรศัพท์ 0–5446–6666 ต่อ 3406 – 3408

                                    โทรสาร 0–5446–6704

                                    Email: yveerapol@hotmail.com

 

ราคาเริ่มต้นที่  450,000 บาท/เครื่อง

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

https://maps.app.goo.gl/zfTGNmNCx2R1jzZHA

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์

  ศ, 27/12/2013 - 09:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายนเรศ เปาะทองคำ
  ที่อยู่ ๑๔ หมู่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน
  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

  งบปี พ.ศ.: 
  2553
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

   ศ, 27/12/2013 - 09:17 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ นายจรัญ เกิดแก้ว ที่อยู่ ๓๗๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

    พฤ, 26/12/2013 - 09:48 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายเกรียงไกร ธารพรศรี
    ๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

    งบปี พ.ศ.: 
    2553
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย

     ศ, 25/10/2013 - 16:51 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

      ศ, 25/10/2013 - 16:38 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2556
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

       พฤ, 24/10/2013 - 09:46 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้ประดิษฐ์
       บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9
       ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
       จ.นครราชสีมา 30110

       งบปี พ.ศ.: 
       2552

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผสมเอนกประสงค์

       พฤ, 24/10/2013 - 09:45 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้ประดิษฐ์
       นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์
       บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทร
       อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

       งบปี พ.ศ.: 
       2552

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว