เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

อ, 14/01/2014 - 13:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่ 10/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

งบปี พ.ศ.: 
2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: