ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน

อ, 14/01/2014 - 13:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ที่อยู่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: