อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก

อ, 14/01/2014 - 13:33 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายชวลิต สัมโน
ที่อยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

งบปี พ.ศ.: 
2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: