เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์

ศ, 27/12/2013 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
ที่อยู่ ๑๑๗๘/๒๖๘ ซอยเสนานิคม ๑
ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: