เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

พฤ, 26/12/2013 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเกรียงไกร ธารพรศรี
๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย

  ศ, 25/10/2013 - 16:51 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

   ศ, 25/10/2013 - 16:38 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

    พฤ, 24/10/2013 - 09:46 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้ประดิษฐ์
    บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9
    ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
    จ.นครราชสีมา 30110

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผสมเอนกประสงค์

    พฤ, 24/10/2013 - 09:45 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้ประดิษฐ์
    นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์
    บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทร
    อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

    พฤ, 24/10/2013 - 09:42 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้ประดิษฐ์
    นายอรรถพร สุบุญสันต์
    บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3
    ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ
    ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
    จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

    พฤ, 24/10/2013 - 09:40 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้ประดิษฐ์
    นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
    คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4
    ต.หนองหาร อ.สันทราย
    จ.เชียงใหม่ 50290

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

    พฤ, 24/10/2013 - 09:17 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้ประดิษฐ์
    นายวิเชียร แก้วมณี
    วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ตำบลจันทึก
    อำเภอ- ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    รถตัดหญ้าจอมพลัง

    พฤ, 24/10/2013 - 09:14 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายวิราษ เหรียญทอง
    วิทยาลัยอาชีพนครนายก
    88/2 หมู่ 8 ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี
    อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

    งบปี พ.ศ.: 
    2552

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กับดักหนู

    พฤ, 12/09/2013 - 15:19 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายมังกร สุพรรณชาติ
    163/1 หมู่ 9 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว