เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้

พ, 15/05/2013 - 12:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
475/7 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005

พฤ, 02/05/2013 - 16:14 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
120 - 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

พ, 01/05/2013 - 10:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
100/86 หมู่บ้านชลลดาบางบัวทอง ซอย 20
ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะ

พ, 01/05/2013 - 09:36 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปัญญา เทียนนาวา
43/1 หมู่ 7 ถนนคลองศาลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้

พ, 10/04/2013 - 16:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายดิเรก สุริยศิริ
เลขที่ 116 ถนนรณกิจ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสไลด์ 2004

พ, 10/04/2013 - 16:01 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรจง คงรัตน์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เลขที่ 44 หมู่ 5 อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก

พ, 10/04/2013 - 15:59 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์

พ, 10/04/2013 - 15:56 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
77/7 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ตำบล
สามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง

พ, 10/04/2013 - 15:55 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิวิทย์ บุญเจริญ
16/14 หมู่บ้านทุ่งควน ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก

พ, 10/04/2013 - 15:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
49/70 หมู่ที่ 1 ซอยนนทบุรี 22 ถนนสนามบินน้ำ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว