เทคโนโลยีการเกษตร

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว

จ, 01/04/2013 - 13:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายทรงกฤษณ์ ประภักดี
41/41 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช

จ, 01/04/2013 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน

จ, 17/12/2012 - 16:24 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2546
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหยอดถั่วเหลืองติดรถไถเดินตามชนิดไม่เตรียมดินแบบกระทุ้ง

  จ, 17/12/2012 - 16:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นางสาวรัตนา สอนขำ
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  งบปี พ.ศ.: 
  2546
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม

   จ, 17/12/2012 - 16:11 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
   คณะวิศวกรรมแบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

   งบปี พ.ศ.: 
   2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์ปลูกพืชแบบ Aeroponics สำหรับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

    จ, 17/12/2012 - 16:06 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นางโสระยา ร่วมรังสี
    ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

    งบปี พ.ศ.: 
    2546
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปอกเปลือกหมาก

     จ, 17/12/2012 - 15:59 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายวิชา หมั่นทำการ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

     งบปี พ.ศ.: 
     2546
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      การสกัดวู้ดเวเนการ์จากกิ่งไม้ผลที่ได้จากการตัดแต่งกิ่ง

      จ, 17/12/2012 - 15:46 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายสมพงศ์ ค่ายคำ
      ภาคเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
      ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000

      งบปี พ.ศ.: 
      2545
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย

       จ, 17/12/2012 - 15:42 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายดำรงค์ ศรีพระราม
       ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

       งบปี พ.ศ.: 
       2545
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องคั้นกะทิแนวดิ่ง

        จ, 17/12/2012 - 15:35 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายรวิน รวิวงศ์
        ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        ศาลายา นครปฐม 73170

        งบปี พ.ศ.: 
        2545
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว