เทคโนโลยีการเกษตร

ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

จ, 26/02/2018 - 14:13 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ

รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

  จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ

  จ, 26/02/2018 - 13:47 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ

  จ, 26/02/2018 - 13:45 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้

  จ, 26/02/2018 - 13:43 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน

  จ, 26/02/2018 - 13:40 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด

  จ, 26/02/2018 - 13:38 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

  จ, 26/02/2018 - 13:27 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 2   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์             

  เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

  ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลไม้ชนิดต่างๆ มักนิยมใช้อุปกรณ์ เช่น จำปา และตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งมักจะทำให้ผลไม้เกิดการบอบช้ำได้ง่าย และเก็บเกี่ยวในปริมาณแต่ละครั้งได้ไม่มาก และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ที่อยู่ในระยะที่สูงเกินระยะการเก็บของจำปาหรือตะกร้อได้

  • ออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้
  • โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสดัดขึ้นรูป ขนาด 6 มิลลิเมตร โค้งรับช่วยให้การสอยผลไม้โดยไม่ต้องทำมุมมาก
  • ที่ปลายอุปกรณ์มีคมสำหรับตัดขั้วผลไม้
  • ใช้กลไกใการเกี่ยวผลไม้คล้ายกับ คลิปกรรไกรหนีบ
  • มีถุงรองรับผลไม้ โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้
  • สามารถใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ได้หลายชนิด
  • ซอกซอนไปตามกิ่งไม้ได้ดี  และสามารถปรับระยะความสูงของอุปกรณ์การสอยผลไม้ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการ แม้จะอยู่หลังใบหรือกิ่งไม้

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด

  อ, 17/05/2016 - 13:50 — admin5
  งบปี พ.ศ.: 
  2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว