เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องปอกเปลือกมะละกอและฝานเส้นแบบกึ่งอัตโนมัติชนิดไม่จำกัด รูปทรงของมะละกอ

จ, 17/12/2012 - 15:31 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสุรพล ภูมิพระบุ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2545
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลงเพาะปลูกไม้ดอก (เฟส2)

  จ, 17/12/2012 - 15:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องปี 44,45)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นางสาวภัทราพร ตันตาคม
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  งบปี พ.ศ.: 
  2545
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องปลูกกระเทียมติดต้น กำลังขนาด 5 แรงม้า

   ศ, 23/11/2012 - 15:40 — admin
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นางจิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

   งบปี พ.ศ.: 
   2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โรงเรือนผลิตกิ่งพันธุ์ส้มปลอดโรค

    อ, 20/11/2012 - 10:11 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นางรัตนา สดุดี
    ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

    งบปี พ.ศ.: 
    2544
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องมือปลูกต้นกล้วยไม้ คืนป่า

     อ, 20/11/2012 - 10:06 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายวิวิทย์ บุญเจริญ
     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
     อ.เมือง จ.ตรัง 92190

     งบปี พ.ศ.: 
     2544
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ถังสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก

      อ, 20/11/2012 - 09:48 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      ธานินทร์ สังข์น้อย
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
      อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

      งบปี พ.ศ.: 
      2544
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลง เพาะปลูกไม้ดอก (เฟส 1)

       อ, 20/11/2012 - 09:41 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 44,45)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นางสาวภัทราพร ตันตาคม
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2544
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก

        อ, 20/11/2012 - 09:27 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายวิชา หมั่นทำการ
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
        อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

        งบปี พ.ศ.: 
        2544
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน

         ศ, 16/11/2012 - 14:30 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
         ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         งบปี พ.ศ.: 
         2543
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

          ศ, 16/11/2012 - 13:56 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายสาทิป รัตนภาสกร
          ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

          งบปี พ.ศ.: 
          2543
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว