เทคโนโลยีการเกษตร

อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

พ, 11/09/2019 - 15:02 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

นายชาญชัย  แฮวอู

084-246-9909

chanchai_478@hotmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

พ, 11/09/2019 - 14:05 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 092-894-1446

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
เกษตรกร
ภาพหน้าปก: 

ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

พฤ, 22/08/2019 - 13:49 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์

พฤ, 22/08/2019 - 13:48 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2562
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้

ศ, 19/07/2019 - 11:37 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ

  พฤ, 02/08/2018 - 14:59 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  เกษตรกร
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง)

  พ, 01/08/2018 - 13:47 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 3 สาขาการเกษตร และการเกษตรแปรรูป

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  เกษตรกร
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า

  พ, 01/08/2018 - 10:58 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่2

  งบปี พ.ศ.: 
  2561

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน

  พ, 13/06/2018 - 11:34 — admin5
  รายละเอียด: 

  ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ชุดจานหมุน ชุดถังกวนตีแป้ง และชุดกรองแยกแป้ง โดยมีมอเตอร์เป็นต้นก าลังให้ชุดจานติดใบมีด หมุน พร้อมตี  ช่วยละลายแป้ง มีใบพัดที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ จากนั้นปล่อยเนื้อสาคูและแป้งลงสู่ชุดกรองแยกแป้ง เพื่อแยกเนื้อสาคูและน้ าแป้ง ออกจากกัน  ให้น้ าแป้งไหลลงภาชนะรองรับ รอให้แป้งตกตะกอน น าไปตากหรืออบให้แห้ง ส่วนกากสาคูน าไปทิ้งหรือท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

   อ, 01/05/2018 - 11:31 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์แบบสองชุดบดที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีใน ประเทศทั้งหมด 100 % โดย ซึ่งสามารถท าการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจาการกลึง รวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใน เครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อวัน และสามารถบดเศษไม้ได้ขนาด 4-5 mm

    

   ดร. นเรศ นามสกุล อินต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโทรศัพท์ 053892462 ต่อ - มือถือ 0882527908

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    95000
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว