เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี 1”

พ, 10/04/2013 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม
159/36 หมู่ที่ 10 ตำบลจระเข้สามพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ปฏิพงษ์ 2002 (รถไถพรวนเอนกประสงค์)

พ, 10/04/2013 - 13:36 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
122 – 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสีกาแฟแบบ วก. - 01

พ, 10/04/2013 - 13:35 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิมล วุฒิสินธ์
12/31 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

พ, 10/04/2013 - 13:33 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
80/124 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือห่อผลไม้

พ, 10/04/2013 - 13:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนพพล กองเอียด
140 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

จ, 01/04/2013 - 14:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายมนตรี ค้ำชู
1051 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

จ, 01/04/2013 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางนิตยา วรวราชัย
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกแห้ว

จ, 01/04/2013 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเชษฐ์ ชุติมา
323/45 หมู่ 8 แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ 3 ล้อ

จ, 01/04/2013 - 13:46 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลอกเปลือกสา

จ, 01/04/2013 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
1/1026 หมู่บ้านเกษตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว