โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง

จ, 26/02/2018 - 14:18 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายปฏิพัทธ์ สุบรรณ์

รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม

จ, 26/02/2018 - 14:15 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายธนภัทร พรหมงาม

รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

จ, 26/02/2018 - 14:13 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ

รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ

จ, 26/02/2018 - 13:47 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ

จ, 26/02/2018 - 13:45 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้

จ, 26/02/2018 - 13:43 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน

จ, 26/02/2018 - 13:40 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด

จ, 26/02/2018 - 13:38 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

จ, 26/02/2018 - 13:27 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์             

เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลไม้ชนิดต่างๆ มักนิยมใช้อุปกรณ์ เช่น จำปา และตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งมักจะทำให้ผลไม้เกิดการบอบช้ำได้ง่าย และเก็บเกี่ยวในปริมาณแต่ละครั้งได้ไม่มาก และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ที่อยู่ในระยะที่สูงเกินระยะการเก็บของจำปาหรือตะกร้อได้

  • ออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้
  • โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสดัดขึ้นรูป ขนาด 6 มิลลิเมตร โค้งรับช่วยให้การสอยผลไม้โดยไม่ต้องทำมุมมาก
  • ที่ปลายอุปกรณ์มีคมสำหรับตัดขั้วผลไม้
  • ใช้กลไกใการเกี่ยวผลไม้คล้ายกับ คลิปกรรไกรหนีบ
  • มีถุงรองรับผลไม้ โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้
  • สามารถใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ได้หลายชนิด
  • ซอกซอนไปตามกิ่งไม้ได้ดี  และสามารถปรับระยะความสูงของอุปกรณ์การสอยผลไม้ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการ แม้จะอยู่หลังใบหรือกิ่งไม้

 

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

พ, 18/11/2015 - 14:12 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายสนธยา สุนทรารักษ์
 ๒๐๑ หมู่ ๑  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได
 อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประโยชน์
-ใช้แยกขนาดเมล็ดข้าวสารระหว่างเมล็ดเต็มและเมล็ดหักออกจากกันได้ ๓ ขนาดคือชั้นที่ ๑,๒ และ ๓
-เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร ที่สีมาจากโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีชุมชนทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกขนาดได้
-ประหยัดเวลากว่าการคัดแยกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร
-ช่วยประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้ไฟฟ้า

จุจุดเด่น
  -ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้แรงคน เป็นการออกกำลังกายไปด้วย
  -คัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ๑๘ กก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
  -การหมุนปั่นตัวเครื่องเพื่อคัดแยก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ตามความถนัดของผู้ใช้
  -สามารถคัดแยกได้ประมาณ ๙๐-๑๐๐ กก./ชม.

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว