โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

พ, 01/05/2013 - 10:44 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปรพล ปิ่นทอง
36/55 หมู่ที่ 5 ถนนสรงประภา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหว่านหอยแครง

พ, 01/05/2013 - 10:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
115/89 หมู่ที่ 1 ซอยค่าย อส.
ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

พ, 01/05/2013 - 10:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
100/86 หมู่บ้านชลลดาบางบัวทอง ซอย 20
ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั่วและป่นพริก

พ, 01/05/2013 - 10:20 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย
83/73 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้

พ, 01/05/2013 - 10:18 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย
83/73 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

พ, 01/05/2013 - 10:09 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
46/1 หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขุดมันฝรั่ง

พ, 01/05/2013 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
1 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ

พ, 01/05/2013 - 09:59 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
10/1 หมู่ที่ 8 ถนนทางลัดสาย 2 พุทธมณฑล
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ

พ, 01/05/2013 - 09:47 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายฐานิตย์ เมธิยานนท์
16 ซอยปรีดีพนมยงค์ 33 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

พ, 01/05/2013 - 09:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุวรรณ หอมหวล
158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว