โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

ศ, 27/12/2013 - 09:19 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวีรยุทธ พรหมจันทร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

  ศ, 27/12/2013 - 09:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายจรัญ เกิดแก้ว
  ที่อยู่ ๒๗๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านพริก
  อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

  งบปี พ.ศ.: 
  2553
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ

   พฤ, 26/12/2013 - 09:54 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายธนวัฒน์ ปกาสิต
   ที่อยู่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
   จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องคว้านเมล็ดลำไยแบบ ๒ หัวคว้าน

    พฤ, 26/12/2013 - 09:48 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายเกรียงไกร ธารพรศรี
    ๑๒๘/๑๑ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

    งบปี พ.ศ.: 
    2553
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

     พฤ, 26/12/2013 - 09:41 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
     ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา
     อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

     งบปี พ.ศ.: 
     2553
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

      พฤ, 24/10/2013 - 09:46 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้ประดิษฐ์
      บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 9
      ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย
      จ.นครราชสีมา 30110

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผสมเอนกประสงค์

      พฤ, 24/10/2013 - 09:45 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้ประดิษฐ์
      นายธีรศักดิ์ อินทร์สิงห์
      บ้านเลขที่ 43/183 หมู่ 9 ต.วัดไทร
      อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

      พฤ, 24/10/2013 - 09:42 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้ประดิษฐ์
      นายอรรถพร สุบุญสันต์
      บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ 3
      ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ
      ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
      จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

      พฤ, 24/10/2013 - 09:40 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้ประดิษฐ์
      นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
      คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4
      ต.หนองหาร อ.สันทราย
      จ.เชียงใหม่ 50290

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

      พฤ, 24/10/2013 - 09:28 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้ประดิษฐ์
      นางจันทิมา ชั่งสิริพร
      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 ถ.กาญจนวณิชย์
      อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว