โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

ศ, 17/05/2013 - 15:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
57/7 หมู่ 2 ถนนสงขลา – เกาะยอ
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา 90100

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคัดขนาดไข่

ศ, 17/05/2013 - 14:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนุ้ย แจ้งประจักษ์
ที่อยู่ 37/19 หมู่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง 85110

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

ศ, 17/05/2013 - 14:56 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุทธิพร เนียนหอม
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน
มหาสิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน
ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

ศ, 17/05/2013 - 14:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

พ, 15/05/2013 - 12:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
250/195 หมู่ 3 ซอย โฮมอินปาร์ค 17
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองหวาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

สถานที่ทำงาน
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม

พ, 15/05/2013 - 12:47 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์
60833 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์อุทิศ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”

พ, 15/05/2013 - 12:44 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
70 ซอยรามคำแหง 138 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง

พ, 15/05/2013 - 12:40 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายชาคริต ทองอุไร
129 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

พ, 15/05/2013 - 12:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้

พ, 15/05/2013 - 12:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญส่ง อำนวยเดชกร
475/7 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่จั๊วะ
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว