โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน

ศ, 10/04/2015 - 13:58 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายอรรถพร  สุบุญสันต์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่าถั่วปากอ้า

ศ, 10/04/2015 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายมานพ  แย้มแฟง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 10/04/2015 - 13:55 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

ศ, 10/04/2015 - 13:53 — admin5
งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

อ, 14/01/2014 - 13:34 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
ที่อยู่ 10/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

งบปี พ.ศ.: 
2554
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก

  อ, 14/01/2014 - 13:33 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายชวลิต สัมโน
  ที่อยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ
  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

  งบปี พ.ศ.: 
  2554
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน

   อ, 14/01/2014 - 13:32 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
   ที่อยู่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

   งบปี พ.ศ.: 
   2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่

    อ, 14/01/2014 - 13:30 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของผลงาน
    ว่าที่ร้อยตรีพลกฤต ชิ้นทอง
    วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย
    ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์

     ศ, 27/12/2013 - 09:50 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายนเรศ เปาะทองคำ
     ที่อยู่ ๑๔ หมู่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน
     อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

     งบปี พ.ศ.: 
     2553
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์

      ศ, 27/12/2013 - 09:48 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
      ที่อยู่ ๑๑๗๘/๒๖๘ ซอยเสนานิคม ๑
      ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงจันทรเกษม
      เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว