โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด

พ, 15/05/2013 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ตำบลสามเมือง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

สว่านเจาะปาล์ม

พ, 15/05/2013 - 11:05 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
35/4 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย

พ, 15/05/2013 - 10:52 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุวรรณ หอมหวล
158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

พ, 15/05/2013 - 10:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
92/182 ซอย 28 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจักกก

พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปัญญา เทียนนาวา
43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ 2005

พฤ, 02/05/2013 - 16:14 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
120 - 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า

พฤ, 02/05/2013 - 16:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธงชัย เสือน้อย
433/69 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญนำพา ด่างเหลา
225/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:55 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนภดล ชูสิทธิ์
143/22 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม

พฤ, 02/05/2013 - 15:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเวทย์ กฤษณเศรณี
1178/268 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว