โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ แบบเครื่องยนต์เดียว

จ, 01/04/2013 - 13:24 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายทรงกฤษณ์ ประภักดี
41/41 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช

จ, 01/04/2013 - 13:22 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ
159/121 หมู่ 2 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

จ, 01/04/2013 - 13:21 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิบูลย์ เทเพนทร์
31/142 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้

จ, 01/04/2013 - 13:13 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิรุณ ขุนเมือง
177/2 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

งบปี พ.ศ.: 
2543

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว