เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper

พ, 18/11/2015 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายเจษฎา ผลสวัสดิ์
๘๕/๓๖  หมู่ ๒  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี  

ประโยชน์ 
- ช่วยกำจัดของเหลือใช้ทางการเกษตร
- ส่งเสริมพลังงานทดแทน

จุดเด่น
- เครื่องจักรสามารถสับไม้และผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ได้หลากหลายชนิด เช่นปีกไม้จากโรงงานแปรรูป ไม้เบญจพรรณทะลายปาลม์ หญ้าเนเบียร์ ก้านมะพร้าว ฟางข้าว ฯลฯ
- มีระบบป้อนและล็อควัตถุดิบ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
- เครื่องสับสามารถปรับตั้งขนาดของชิ้นไม้ที่สับตามความต้องการได้

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: