เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง

พ, 18/11/2015 - 14:07 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน
นายนิธิศ  ทิพนี
๑๐๐ หมู่ ๔ ซ.วัดพระยาตาก ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   จ.ชัยนาท  

ประโยชน์
-เพิ่มประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง
-ประหยัดเวลาในการตอนกิ่ง

จุดเด่น
-ใช้งานง่าย หมุน ๑ รอบ พร้อมหุ้มตุ้มตอนได้
-โครงสร้างง่าย ปลอดภัย
-ลดเวลาในการควั่นกิ่งไม้ โดยปกติจะควั่น ๒ ครั้ง

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: