เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

พ, 18/11/2015 - 13:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของผลงาน 
นายสาทิป    รัตนภาสกร  257/31  ซ.ประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800

ประโยชน์
ผลิต ลดความเหนื่อยยาก และปลอดภัย   ลดต้นทุนการผลิต มีคุณภาพสูง เป็นที่ในระดับมาตรฐานสากล

จุดเด่นหรือกลไกการทำงาน
การทำงานง่าย  เพียงวางผลมะพร้าวในตำแหน่งที่กำหนดเครื่องจะทำงานเองจนสิ้นกระบวนการ
- ค่าใช้จ่ายต่ำและเร็วกว่าแรงงานคนกว่า  10  เท่า ความสามารถของเครื่องจักรทำงานได้ 8 ผล/นาทีหรือ 480 ผล/ชม.
- ระบบการทำงานมีความแม่นยำ  ใช้ระบบนิวเมติกส์  สะดวก  รวดเร็ว  สะอาด
- สามารถผ่าผลมะพร้าวได้ทุกขนาด  ทุกอายุความสุก  ปลอดภัย  เพราะใบมีดผ่าอยู่กับที่

ความแปลกใหม่
- สามารถผ่าผลมะพร้าวแบบขวางเส้นใยได้ดีมาก  เมื่อเปรียบเทียบแบบการผ่าผลมะพร้าวตามแนวเส้นใย
- ได้น้ำมะพร้าวมาก  เพราะผลมะพร้าวผ่าครึ่งราบเรียบถูกคว่ำลงทั้ง 2 ส่วน ทำให้ได้น้ำมะพร้าวไหลลงรางรองรับทั้งหมด

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: