อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น

ศ, 22/04/2016 - 15:16 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง

ศ, 22/04/2016 - 15:15 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ

พฤ, 21/04/2016 - 15:04 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม

  พฤ, 21/04/2016 - 13:56 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น

  พฤ, 21/04/2016 - 13:54 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคั่วธัญพืช

  พฤ, 21/04/2016 - 13:51 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด

  อ, 16/02/2016 - 14:35 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ 

   ศ, 19/06/2015 - 13:41 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายสุชาติ เสาร์สุวรรณ

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

    ศ, 12/06/2015 - 10:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

    Sago Starch Production Machine

    การผลิตเม็ดแป้งสาคูของเกษตรกรในอดีต ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือการนําแป้งสาคูที่ยังชื้น พอหมาดๆ นําไปใส่ถาดและร่อนไปมา เพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นจึงนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ง ทําให้เสียเวลาและเกิดความเหนื่อยล้า จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ดําเนินโครงการมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยมีหลักการร่อนแป้งให้เป็นเม็ดและคัดแยกขนาดให้ อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า สะดวกและรวดเร็ว ขนาดของเม็ดมีความสม่ำเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย

     

    คุณสมบัติและสมรรถนะ

    ·        เครื่องมีขนาด 55 x 140 x 74 เซนติเมตร วัสดุโครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งทําด้วยเหล็กสแตนเลส

    ·        กำลังการผลิต 1 กิโลกรัมต่อ 2 นาที

    ·        หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220 V

    ·        มียอย (Coupling) ขนาด เกียร์ทดอัตรา 1 : 15 ส่งกําลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบต่อนาที

    ·        ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติเมตi

    ·        ตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาด 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร

    ·        ถาดรองรับเม็ดแป้งเป็นมอเตอร์สั่นเขย่ารุ่น VBM-2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที

    ·        ติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการเปิด ปิด

    ราคาเริ่มต้นที่          55,000  บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     

    พัฒนาโดย                 ผศ.พนม  อินทฤทธิ์  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

          โทร : 081-8938430  

    ผู้ประกอบการ              กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     60000
     ภาพหน้าปก: 

     โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์

     ศ, 12/06/2015 - 09:17 — admin5
     รายละเอียด: 

     หัวหน้าโครงการ
     นายสมนึก  วันละ   วิทยาลันเทคนิคแพร่
     ผู้ประกอบการ
     แคบหมูแม่ศรีลา  แพร่

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว