อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม

จ, 18/08/2014 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 
 เครื่องกรอก-ปอก ข้าวหลาม

            เครื่องปอกและเครื่องกรอกข้าวหลาม ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำงานแทนพนักงาน โดยเครื่องกรอกข้าวหลามจะอยู่หลังขั้นตอนการผสมส่วนผสมทั้งหมด ประกอบด้วยข้าว ถั่ว เผือกและน้ำกะทิ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมากรอกใส่กระบอกข้าวหลาม ซึ่งปกติแล้วจะใช้มือในการกรอกก่อนเก็บไว้ในกระซัง ส่วนเครื่องปอกข้าวหลามจะถูกใช้งานหลังจากขั้นตอนการนึ่งข้าวหลามเสร็จแล้ว จากเดิมที่พนักงานจะใช้มีดในการปอกซึ่งบ่อยครั้งที่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 

หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องกรอกข้าวหลาม

1. ถังข้าว มีลักษณะเป็นรูปกรวยด้านบนมีลักษณะกว้างและด้านล่างแคบ เพื่อจะได้สะดวกในการเทข้าวหลามลงสู่กระบอกไม้ไผ่โดยจะผ่านการลำเลียงจากเกลียวลำเลียงโดยมีมอเตอร์ในการส่งกำลัง

2. ควบคุมโดยสวิตซ์เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของเครื่อง

3. เครื่องสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

หลักการทำงานและลักษณะเด่นของเครื่องปอกข้าวหลาม

1. การออกแบบโครงสร้างใช้เหล็กฉากขนาด 40 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร ที่มีลักษณะเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยออกแบบให้โครงสร้างมีเสาขึ้น 6 เสาเพื่อรับแรงดึงจากระบบส่งกำลัง สร้างคานด้านบนจำนวน 4 คาน เพื่อรับแรงที่จะเกิดขึ้นจากเฟืองส่งกำลัง

2. ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปอกข้าวหลามทำงานด้วยระบบไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์เพื่อเป็นการควบคุมการเปิด-ปิด และมีสวิตช์หยุดการทำงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นระหว่างการทำงาน วงจรถูกออกแบบให้มีการทำงานแบบ 2 จังหวะ โดยใช้แมคเนติกคอนแทกเตอร์ ควบคุมการทำงานของมอเตอร์

3. มีสวิตช์การทำงาน 2 ตัว ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ และใช้ลิมิตสวิตช์ในการหยุดการทำงานของมอเตอร์

4. ใช้เวลาในการปอกข้าวหลาม เพียงกระบอกละ 15-20 วินาที

พัฒนาโดย                      นายวิทยา  หนูช่างสิงห์

                                    สาขาวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

                                    คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

                                    83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง

                                    อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000            

                                     โทรศัพท์ 056-717124                              

                                    โทรสาร 089-6398844                       

                                     Email: wittaya_992000@yahoo.com

 

ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท/เครื่อง

 

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ผู้พัฒนา ผู้ประกอบการ OTOP - ข้าวหลาม นายวิชัย พักอยู่

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำขนมผิง

จ, 16/06/2014 - 09:56 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องทำขนมผิง

หลักการทำงาน

เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

1 ขนาด 0.5 x 1 x 0.5 เมตร

2 อัตรากำลังการผลิต 28.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 ชุดต้นกำลังใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า

4 ชุดบดแบบเกลียวอัดมีความเร็วรอบประมาณ 140 รอบ/นาที

5 อัตราการใช้พลังงาน 2.06 บาท/ชั่วโมง

6 ชุดตัดแป้งมีความเร็วรอบ 135 รอบ/นาที

7 ชุดเลือนถาดดใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ที่ความเร็ว 55 รอบ/นาที

8 มีชุดสวิตช์ควบคุมทำหน้าที่เป็นชุดวงจรควบคุมไฟ้าและการทำงานของเครื่อง

ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง

ผู้พัฒนา
นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

089 708 4648

ผู้ประกอบการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก

  พฤ, 12/06/2014 - 16:51 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

  ผู้ประกอบการ
  วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม

   อ, 14/01/2014 - 13:34 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายธานี ทรัพย์สมบูรณ์
   ที่อยู่ 10/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง
   จังหวัดสมุทรสาคร 74000

   งบปี พ.ศ.: 
   2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

    ศ, 27/12/2013 - 09:19 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายวีรยุทธ พรหมจันทร์
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    แห่งประเทศไทย
    ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า อำเภอคลองหลวง
    จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    งบปี พ.ศ.: 
    2553
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ

     จ, 05/08/2013 - 11:14 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา นายบรรเจิด แสงจันทร์ ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชน ก.กะลาแม จ.เชียงใหม่

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ

      จ, 05/08/2013 - 11:10 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา นายเนรัญชลา กำไลทอง ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชน สุทธินารัมแต๊ จ.นนทบุรี

      งบปี พ.ศ.: 
      2556
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้

       จ, 05/08/2013 - 11:06 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา นายจีรวัฒน์ ยืนมั่น วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนขนมไทย จ.แพร่

       งบปี พ.ศ.: 
       2556
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล

        จ, 05/08/2013 - 10:57 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มทร.ล้านนา น่าน ผู้ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหี้ยง 46 หมู่ 7 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120

        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย

         พ, 15/05/2013 - 10:52 — admin5
         รายละเอียด: 

         เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
         นายสุวรรณ หอมหวล
         158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
         เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

         งบปี พ.ศ.: 
         2549

         เอกสารประกอบ

         เอกสารเผยแพร่: 
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว