อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องโฮโมจิไนซ์ UHT 2 ขั้นตอนแบบปลอดเชื้อ

พ, 17/10/2012 - 10:41 — admin5
รายละเอียด: 

ผลิตโดย
บริษัท พัฒน์กล จำกัด
348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260
โทร.02-3281032 – 49

งบปี พ.ศ.: 
2547
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องรีดตัดและเคลือบสำหรับการผลิตมะขาม 5 รส

  อา, 14/10/2012 - 15:35 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  รศ.ดร. สุเทพ บุตรดี
  ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

  งบปี พ.ศ.: 
  2555
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องคั้นน้ำส้มอัตโนมัติแบบจานหมุน

   อา, 14/10/2012 - 15:27 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2549
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องพาสเจอร์ไรซ์และบรรจุไวน์และน้ำผักผลไม้กึ่งอัตโนมัติประหยัดพลังงาน

    อา, 14/10/2012 - 15:26 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2549

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องมือแปรรูปอาหารจากสาหร่ายไก (ชุด 2)

    อา, 14/10/2012 - 15:19 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2549
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล

     อา, 14/10/2012 - 15:05 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
     สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
     59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องปอกฝรั่งแบบแกนขัดผิวแนวนอนเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

      อา, 14/10/2012 - 15:03 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายสุดสายสิน แก้วเรือง
      ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

      งบปี พ.ศ.: 
      2554
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ

       อา, 14/10/2012 - 14:56 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2551

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม

       ส, 13/10/2012 - 00:29 — admin3
       รายละเอียด: 

       เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม

       ที่มาและความสำคัญ :
       การผลิตฟองเต้าหู้ด้วยเตาแบบดั้งเดิมมีปัญหาการขาดแคลนฟืนสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพความร้อนต่ำ ต้องใช้เวลานานในกระบวนการผลิต การพัฒนาเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม และใช้ก๊าซหุงต้มแทนการใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนไม้ฟืน ลดมลพิษจากการเผาไหม้ รักษาสภาพแวดล้อมในการผลิตให้สะอาด รวมถึงสามารถผลิตไอน้ำได้รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น

       ลักษณะของเครื่อง :
       ประกอบด้วยชุดเตาต้มผลิตไอน้ำบับเบิ้ลปั๊ม และชุดผลิตฟองเต้าหู้ การทำงานเริ่มจากเติมน้ำในถังพักที่ระดับ 20 เซนติเมตร จุดเตาแก๊ส ตั้งอุณหภูมิที่ชุดควบคุมที่ 140 0C เพื่อควบคุมการตัดแก๊ส ตัวเครื่องจะเริ่มทำงานโดยน้ำในถังเคลื่อนเข้าสู่ท่อน้ำซึ่งจะรับความร้อนจากก๊าซร้อนเดือดกลายเป็นไอพวยพุ่งออกจากท่อน้ำเข้าสู่ถัง โดยไอน้ำจะได้รับความร้อนจากก๊าซร้อนที่ผ่านทางท่อไฟอีกครั้งจนอุณหภูมิมากกว่า 100 0C ไอน้ำร้อนจะเคลื่อนออกจากชุดเตาต้มไปถ่ายเทความร้อนให้กับชุดผลิตฟองเต้าหู้ ที่มีน้ำถั่วเหลืองในถาด น้ำถั่วเหลืองเมื่อได้รับความร้อนจะจับตัวเป็นแผ่นจึงช้อนขึ้นผึ่งบนราว (เพื่อรออบแห้งเป็นฟองเต้าหู้แผ่น) หลังจบการทำงาน ปิดแก๊ส ทำความสะอาดเครื่อง

       ประสิทธิภาพ :
       กิจกรรม แบบดั้งเดิม แบบบับเบิ้ลปั๊ม
       ประสิทธิภาพความร้อนของเตา 45 % 75%
       เวลาการผลิตไอน้ำ 40 นาที 10 นาที
       ปริมาณเชื้อเพลิง ฟืน 500 กก. (500 บาท) แก๊ส 12 กก. (240 บาท)
       ระยะเวลาการผลิตแผ่นฟองเต้าหู้ (ถั่วเหลือ 18 กิโลกรัม ผลิตฟองเต้าหู้ได้10 กิโลกรัม) 8 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 30 นาที

       ขนาดเครื่อง :
       120 X 250 X 100 เซนติเมตร

       ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์ : เครื่องละ 45,000 บาท

       หัวหน้าโครงการ
       นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
       1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

       1.ปล่องไอเสีย 2.ปล่องไอน้ำ
       3.ตัวถัง 4.ฝาครอบถังบรรจุน้ำ
       5.ถังบรรจุน้ำ 6.ท่อน้ำขนาด f 1 นิ้วพร้อมCheck Valve
       7. Ball Valve สำหรับถ่ายน้ำ 8.ชุดท่อไฟ 50 ท่อ
       9.ชุดท่อน้ำ 30 ท่อ 10.แผ่นปิดกั้นบังไฟ
       11.ท่อน้ำขนาด f 3/4 นิ้วพร้อม Check Valve 12.บังไฟ
       13.หัวแก็สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว 14.ฐานรองหัวแก็ส
       15.ขารองแก็ส 16. Solenoid Valve ควบคุมแก็ส
       17.ถังแก็ส LPG ขนาด 30 กิโลกรัม

       งบปี พ.ศ.: 
       2553
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม

        ส, 13/10/2012 - 00:16 — admin3
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน

        งบปี พ.ศ.: 
        2552

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        ภาพประกอบ: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว