อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ

ส, 13/10/2012 - 00:04 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
ภาพประกอบ: 

เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

ศ, 12/10/2012 - 23:55 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
ภาพประกอบ: 

เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง

ศ, 12/10/2012 - 23:49 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2552

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
ภาพประกอบ: 

เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ

ศ, 12/10/2012 - 18:44 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายเวชยันต์ รางศรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2554
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง

  ศ, 12/10/2012 - 17:55 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2550
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   ศ, 12/10/2012 - 17:54 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   ภาพประกอบ: 

   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

   ศ, 12/10/2012 - 17:52 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   ภาพประกอบ: 

   เครื่องผลิตแป้งสาคู

   ศ, 12/10/2012 - 17:52 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องสร้างน้ำปู

   ศ, 12/10/2012 - 17:49 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแยกเนื้อสำรองออกจากเมล็ด

   ศ, 12/10/2012 - 17:40 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   ภาพประกอบ: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว