เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

พ, 15/05/2013 - 10:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
92/182 ซอย 28 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: