สว่านเจาะปาล์ม

พ, 15/05/2013 - 11:05 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
35/4 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: