โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก

พ, 10/04/2013 - 15:59 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิชา หมั่นทำการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์

พ, 10/04/2013 - 15:56 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
77/7 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ตำบล
สามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง

พ, 10/04/2013 - 15:55 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิวิทย์ บุญเจริญ
16/14 หมู่บ้านทุ่งควน ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก

พ, 10/04/2013 - 15:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
49/70 หมู่ที่ 1 ซอยนนทบุรี 22 ถนนสนามบินน้ำ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี 1”

พ, 10/04/2013 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถสิทธิ์ บุญธรรม
159/36 หมู่ที่ 10 ตำบลจระเข้สามพัน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ

พ, 10/04/2013 - 13:39 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยะวงษ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ปฏิพงษ์ 2002 (รถไถพรวนเอนกประสงค์)

พ, 10/04/2013 - 13:36 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุเมธ อมรพิมล
122 – 124 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสีกาแฟแบบ วก. - 01

พ, 10/04/2013 - 13:35 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิมล วุฒิสินธ์
12/31 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

พ, 10/04/2013 - 13:33 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
80/124 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือห่อผลไม้

พ, 10/04/2013 - 13:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนพพล กองเอียด
140 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว