ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

พ, 15/05/2013 - 12:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
250/195 หมู่ 3 ซอย โฮมอินปาร์ค 17
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองหวาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

สถานที่ทำงาน
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: