รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

พ, 15/05/2013 - 12:37 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวินัย ช่างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: