ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องหยอดน้ำอ้อยและโปรยงาสำหรับข้าวแต๋น

ศ, 12/10/2012 - 23:40 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ระบบโรงสีขนาดเล็กสำหรับกลุ่มเกษตรชุมชน

จ, 09/07/2012 - 23:40 — admin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2552
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว