ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องสีข้าว ซีแอลพี ซีอาร์ 80

พ, 01/08/2018 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

รถไถนาบังคับวิทยุ

พ, 01/08/2018 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเชิดชูเกียรติ

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
วิสาหกิจชุมชน
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ(BiO-Q)

พ, 01/08/2018 - 11:04 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเพาะข้าวมอลต์

อ, 31/07/2018 - 15:54 — admin5
รายละเอียด: 

 เป็นเครื่องเพาะข้าวมอลต์แบบถังเอียงเทได้ถ่วงสมดุลมาอย่างดี ความจุข้าวมอลต์ 40 กิโลกรัม มีใบพัดทําหน้าที่ดักข้าวมอลต์เพื่อทําให้เกิดการพลิกตัวในขณะถังมีการหมุน และการที่ออกแบบให้เป็นถังเทได้ ถ่วงสมดุลมาอย่างดี จึงทําให้เทได้อย่างเบาแรงและเทผลิตภัณฑ์ออกได้อย่างหมดจด และสามารถทําความ สะอาดภายในถังได้ง่ายและสะดวก 

 ลําตัวถังเป็นทรงกระบอกและก้นถังมีความโค้งมล มีตะแกรงดักข้าวและท่อระบายน้ําอยู่ที่ส่วน ก้นถังนี้ พร้อมด้วยถาดบังคับทิศทางน้ําเพื่อสําหรับบังคับให้น้ําไหลออกทิ้งได้ในทิศทางที่กําหนดให้นําน้ําออกไป ทิ้งเมื่อถังหมุนมาอยู่ในตําแหน่งที่ช่องทางออกก้นถังอยู่ด้านล่างสุดของถัง จึงทําให้น้ําสามารถระบายออกได้ใน จังหวะที่โปรแกรมสั่งให้ระบายน้ําออกจากถังเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเน่า และมีฝาปิดถังเพื่อไม่ให้ข้าวได้รับแสงใน ระหว่างการเพาะ 

 ใช้มอเตอร์เกียร์ที่ประกอบด้วยตัวมอเตอร์ขนาด 180 วัตต์ และชุดเฟืองทด (เกียร์) อัตราทด 1:180 rpm ประกอบเป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อใช้เป็นตัวขับหมุนตัวถังคั่วด้วยความเร็วต่ํา (ประมาณ 8 rpm) จึง ทําให้มีแรงบิดมากพอที่จะลดกําลังของมอเตอร์ลงได้มาก อีกทั้งความเร็วในการหมุนจะไม่สูงเกินความจําเป็นที่ จะทําให้ข้าวในถังพลิกตัวได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นลดชิ้นส่วนการส่งกําลังและต้นทุนชิ้นส่วนลงได้ ทั้งนี้มอเตอร์ เกียร์ที่เป็นหน่วยเดียวกันจะให้ประสิทธิภาพการส่งถ่ายกําลังที่ดีกว่าแบบแยกส่วน อายุการใช้งานยาวนาน มี น้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานมากกว่า 

 มีระบบโปรแกรมเวลาการทํางานในช่วงต่าง ๆ และระบบสเปรย์น้ําเข้าถังและระบายน้ําทิ้ง ออกจากถัง ที่มีการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติโดยการโปรแกรมการทํางานเพียงครั้งเดียว และจะหยุดเครื่องเอง พร้อมเสียงเตือนเมื่อเครื่องจักรทํางานเสร็จสิ้น 

  เครื่องจักรต้องมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน ถูกสุขลักษณะ การใช้งาน การเคลื่อนย้ายและการบํารุงรักษาง่าย และสามารถเพาะข้าวมอลต์ให้งอกได้อย่างสมบูรณ์ 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  127400
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD)

  พ, 18/04/2018 - 13:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
  หจก.ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์

  เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่มีในท้องตลาด สามารถทำงานแทนคนได้ 15-20 คนต่อวัน กำลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  300000
  ภาพหน้าปก: 

  ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์

  จ, 26/02/2018 - 14:27 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องโม่แป้งจมูกข้าวขนาดเล็ก

  จ, 26/02/2018 - 14:03 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา รศ.สำรวจ อินแบน

  ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกาบาปลอดสารพิษ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบดข้าวแบบร่อนคัดแยกขนาดอัตโนมัติ

  จ, 26/02/2018 - 13:59 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายวิรุณ โมนะตระกูล

  ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ลาดพัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว

  พฤ, 22/06/2017 - 09:49 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายเชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตน้ำข้าวกล้องด้วย เทคโนโลยีนาโนบับเบิล

  ส, 25/03/2017 - 14:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  คุณบรรเจิด แสงจันทร์
  เลขที่58 หมู่ 3 ตำบลแม่ทะลบ
  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 50320

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว