ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue

ศ, 25/01/2013 - 14:39 — sysadmin
รายละเอียด: 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

งบปี พ.ศ.: 
2531
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  222222222
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องจักรกลสำหรับการหยอดข้าวนาน้ำตม จำนวน 12 แถว

  จ, 17/12/2012 - 15:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวสุ อุดมเพทายกุล
  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

  งบปี พ.ศ.: 
  2545
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็กสำหรับใช้งานในนาข้าว

   อ, 20/11/2012 - 09:54 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายศรายุทธ วัยวุฒิ
   สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

   งบปี พ.ศ.: 
   2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส2)

    อ, 20/11/2012 - 09:25 — admin5
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องปี 43,44)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายทวีชัย นิมาแสง
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

    งบปี พ.ศ.: 
    2544
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องนวดคอรวงข้าวแบบป้อนอัตโนมัติ (เฟส1)

     จ, 19/11/2012 - 09:48 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องปี 43,44)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายทวีชัย นิมาแสง
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
     อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

     งบปี พ.ศ.: 
     2543
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องระบายความร้อนในกองข้าวเปลือกชื้นโดยใช้ท่อความร้อน

      ศ, 16/11/2012 - 14:07 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายณัฐวุฒิ ดุษฎี
      คณะผลิตกรรมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

      งบปี พ.ศ.: 
      2543
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ (เฟส2)

       พ, 14/11/2012 - 12:53 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 41,42)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายภรต กุญชร ณ อยุธา (ผศ.8)
       ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

       งบปี พ.ศ.: 
       2542
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องขัดข้าวขาว รุ่น วิสต้า

        พ, 07/11/2012 - 10:17 — admin5
        รายละเอียด: 

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
        ผู้ดำเนินโครงการ
        บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
        ที่อยู่ 25/6 ถ.พหลโยธิน กม.351 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240
        Tel. 056-334000-2
        Fax. 056-334004
        อีเมล์ : karn.ck@gmail.com
        Website : www.yontpholdee.com

        งบปี พ.ศ.: 
        2555

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องสับฟางสำหรับเครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตในประเทศ

        อ, 06/11/2012 - 11:53 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

        งบปี พ.ศ.: 
        2541
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องเก็บนวดข้าว

         อ, 06/11/2012 - 11:25 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายชาญชัย โรจนสโรช
         ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
         คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
         นครปฐม

         งบปี พ.ศ.: 
         2541
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว