ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องหว่านข้าวแห้งพ่วงรถแทรกเตอร์

ศ, 27/12/2013 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี
ที่อยู่ ๑๑๗๘/๒๖๘ ซอยเสนานิคม ๑
ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

งบปี พ.ศ.: 
2553
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

  ศ, 25/10/2013 - 16:07 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2556

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร

  ศ, 25/10/2013 - 16:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ

   ศ, 25/10/2013 - 15:13 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   หัวหน้าโครงการ  ดร.วรนันต์ นาคบรรพต 

   งบปี พ.ศ.: 
   2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร

    จ, 05/08/2013 - 12:40 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา นายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา
    ผู้ใช้ สหกรณ์การเกษตร ต.ดงเจน จ.พะเยา

    งบปี พ.ศ.: 
    2556
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอัดฟางฟ่อน

     ศ, 14/06/2013 - 10:53 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายจำนอง มากเทพพงษ์
     165 หมู่ 7 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
     จ.สุพรรณบุรี 72140

     งบปี พ.ศ.: 
     2536
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ

      ศ, 07/06/2013 - 14:46 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา นายวิสูตร จิตสุทธิภากร (CEO) บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด 25/6 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240

      งบปี พ.ศ.: 
      2556

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม

      พฤ, 02/05/2013 - 15:53 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายสุรเวทย์ กฤษณเศรณี
      1178/268 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32
      แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

      งบปี พ.ศ.: 
      2548

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ

      พ, 01/05/2013 - 09:47 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายฐานิตย์ เมธิยานนท์
      16 ซอยปรีดีพนมยงค์ 33 ถนนสุขุมวิท 71
      แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

      งบปี พ.ศ.: 
      2547

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดดักฝุ่นสำหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

      จ, 01/04/2013 - 13:21 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายวิบูลย์ เทเพนทร์
      31/142 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่
      อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

      งบปี พ.ศ.: 
      2543

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว