ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องเก็บนวดข้าว (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 13:17 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายชาญชัย โรจนสโรช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140 (ย้ายอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้ว)

งบปี พ.ศ.: 
2540
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเกี่ยวและนวดข้าว (เชิงรุก)

  จ, 05/11/2012 - 10:31 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวราวุฒิ ไกยราช
  คณะวิชาช่างเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

  งบปี พ.ศ.: 
  2540
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเก็บเกี่ยวและนวดข้าว

   จ, 05/11/2012 - 10:22 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายวราวุฒิ ไกยราช
   คณะวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ
   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

   งบปี พ.ศ.: 
   2539
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส2)

    พ, 24/10/2012 - 17:06 — admin3
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องปี 38,39)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
    คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

    งบปี พ.ศ.: 
    2539
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องทดสอบระบายอากาศเพื่อชลอความเสียหายของข้าวเปลือกชื้น (เฟส1)

     พ, 24/10/2012 - 16:26 — admin3
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องปี 38,39)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
     คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

     งบปี พ.ศ.: 
     2538
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก (แบบมือถือ)

      จ, 22/10/2012 - 13:52 — admin3
      รายละเอียด: 

      นายปราโมทย์ คำเมือง
      กองวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

      งบปี พ.ศ.: 
      2536
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส2)

       อา, 21/10/2012 - 13:16 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
       นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
       คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
       91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

       งบปี พ.ศ.: 
       2536

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส2)

       อา, 21/10/2012 - 13:09 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
       นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
       ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       นครปฐม 73140

       งบปี พ.ศ.: 
       2536

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส2)

       อา, 21/10/2012 - 13:06 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายวิชา หมั่นทำการ
       ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

       งบปี พ.ศ.: 
       2536

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1)

       ส, 20/10/2012 - 14:20 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
       คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
       91 ถนนสุขสวัสดิ์ 48 แขวงบางมด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

       งบปี พ.ศ.: 
       2535

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว