ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:16 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายประยุทธ์ สุวรรณชีวะกร
ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1)

ส, 20/10/2012 - 14:01 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวิชา หมั่นทำการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2535

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

พ, 17/10/2012 - 12:23 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องสีข้าว (เครื่องสีข้าวขาว และหรือข้าวกล้อง) สีข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถคัดแยก กรวดทราย ก่อนเข้ากรวยบรรจุข้าวเปลือกแยกรำหยาบใส่ถุงผ้า ไม่มีฝุ่นละออง มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์

เครื่องสีข้าว NANO3 ราคา 16,900 บาท
ลด 15% เหลือ ราคาประมาณ 15,000 บาท
สีข้าวเปลือกได้ 40 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ค่าไฟในการใช้เครื่อง 3 บาท/ชั่วโมง (เครื่องขนาด 750 W 1 แรงม้า)
ได้ แกลบ 40% เป็น นน. 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ขายแกลบได้ 16 บาท (คิดราคาแกลบ 1,000 บาท/ตัน)
ได้เศษข้าวหัก 33 % เป็น นน. 8 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ขายเศษข้าวหักได้ 160 บาท (คิดราคาข้าวหัก 20 บาท/กก.)
ได้ข้าวสารสำหรับบริโภค 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง

รวมมูลค่าที่ได้จากการสีข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม ด้วยเครื่อง NANO3 ได้ 176 บาท
หักลบต้นทุนค่าไฟฟ้า 3 บาท จะได้มูลค่าเพิ่มสุทธิ 173 บาท/ข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม
หาก 1 วัน ใช้เครื่องสีข้าว 4 ชั่วโมง จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 692 บาท
หากใช้ 22 วัน จะได้มูลค่าเพิ่มเป็น 15,224 บาท

โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ มีน้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวได้ 35 - 45 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกันได้ อีกทั้งสามารถสีข้าวที่มีคุณภาพได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนนำรำข้าวและแกลบใช้เลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างสีข้าว

 

http://www.bugaboo.tv/watch/23815/มอบเครื่องสีข้าวจิ๋วให้เกษตรกร.html

งบปี พ.ศ.: 
2555
ภาพประกอบ: 
เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว

พ, 17/10/2012 - 11:00 — admin5
รายละเอียด: 

            เครื่องดูดและดักกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว เป็นเครื่องดูดและดักกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนแพคเป็นแบบฟิวเตอร์ที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่มีความจุสามารถจัดการกับงานกรองฝุ่นในปริมาณมาก มีหลักการทำงานแบบเดียวกับไซโคลนดักฝุ่น ฝุ่นที่มีมวลหนักจะถูกลมหมุนวนไปตกที่กรวยไซโคลน ฝุ่นที่มีมวลเบากว่าจะถูกถุงกรอง เป็นตัวกรองฝุ่นทำให้ถุงกรองฝุ่นลดภาระการกรองฝุ่นประสิทธิภาพดีกว่าถังแบบสี่เหลี่ยมไซโคลนเดิม

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

 • มีขนาดกำลังการผลิตเป็นแบบ  PJ-90/45 สามารถรองรับการจัดการระบบฝุ่นแบบแห้งแทบทุกชนิด
 • โดยมีปริมาณแรงลมประมาณ 4,500 - 160,000 m3/h
 • สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส ซึ่งมีกำลังไม่น้อยกว่า 75 Hp
 • ใช้ไซโคลนแบบดูดและผ่านตัวถุงกรองแบบ  Bag  Filter 
 • มีขนาดตัวเครื่อง  2400 x 7200 x 190 (Tank diameters x Tank height x Filter areas) พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ความจุสูง
 • มีสมรรถนะในการกรองฝุ่นได้ 5–10 Micro-gram/m3
 • สามารถดูดฝุ่นแห้งได้ทุกชนิด กรองฝุ่นโดยถุงกรอง มีประสิทธิภาพการกรองได้ไม่น้อยกว่า 99 %  
 • ดูแลรักษาง่าย และได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ถังกรองฝุ่นแบบไซโคลน ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ฝุ่นไม่เกาะผนังถัง 

 

งบปี พ.ศ.: 
2554
ภาพประกอบ: 
เครื่องดูดและกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสำหรับโรงสีข้าว
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง

  อา, 14/10/2012 - 15:28 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  งบปี พ.ศ.: 
  2555
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง
  เครื่องต้นแบบชุดเครื่องมือผลิตข้าวฮาง
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ

   อา, 14/10/2012 - 15:22 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ

   ที่มาและความสำคัญ
   การปลูกข้าวนาดำ เป็นวิธีการปลูกที่ให้ผลผลิตสูง ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัยเครื่องเตรียมดินสำหรับการปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะกับการปลูกข้าวนาดำ โดยเครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำที่เกษตรกรใช้อยู่ทั่วไปนั้น ยังปั่นดินได้ไม่ละเอียดจึงต้องวิ่งซ้ำกันหลายรอบทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้าช้าและมีต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นการพัฒนาเครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยัดต้นทุนของการทำนาดำ

   ลักษณะของเครื่อง

   เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ เพื่อติดตั้งกับรถไถแบบนั่งขับขนาด 34 แรงม้า มีขนาดหน้ากว้าง 200 เซนติเมตร การใช้งานเกษตรกรต้องมีการเตรียมแปลงนาก่อนโดยผ่านการไถดะ ไถแปร เพื่อกำจัดวัชพืชและย่อยดินให้มีขนาดเล็กก่อนแล้วจึงใช้เครื่องเตรียมดินสำหรับนาดำ โดยการไถเพียง 1 รอบ ก็สามารถเตรียมดินสำหรับปักดำต้นกล้าได้
   ส่วนประกอบสำคัญของเครื่อง (1) จุดยึดกับท้ายรถไถแบบนั่งขับจำนวน 3 จุด (2) ลูกกลิ้งตัวใหญ่ ทำหน้าที่ย่อยดิน (3) ลูกกลิ้งตัวเล็ก ทำหน้าที่ช่วยย่อยดินให้ละเอียด (4) คราด ทำหน้าที่ช่วยปรับหน้าดิน การทำงานรถไถจะเป็นต้นกำลังในการลากจูงเครื่องเตรียมดำสำหรับนาดำ ขณะที่ทำการลากจูงด้วยความเร็ว 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลูกกลิ้งตัวใหญ่จะทำหน้าที่เป็นต้นกำลัง เพื่อให้ลูกกลิ้งตัวเล็กกลิ้งตามด้วยชุดถ่ายทอดกำลัง (5) เป็นชุดอัตราทดที่ทำการถ่ายทอดด้วยโซ่ จากลูกกลิ้งตัวใหญ่สู่ ลูกกลิ้งตัวเล็ก จากนั้นคราด (8) ก็จะทำการกระจายดินและเกลี่ยดินจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำกว่าด้วยไม้ (6) ที่ติดบนสันของคราด ซึ่งคราดจะสามารถปรับระดับการเกลี่ยดินตามสภาพพื้นที่ด้วย (7) ถ้าหากพื้นที่ที่มีความแข็งอ่อนต่างกันมาก

   ประสิทธิภาพ
   - ความสามารถในการเตรียมดิน 18 นาที/ไร่

   ขนาดและน้ำหนักของเครื่อง
   - 2.2 X 1.60 X 1.25 เมตร, น้ำหนักของเครื่อง 280 กิโลกรัม

   ราคาเครื่องเชิงพานิชย์
   เครื่องละ 45,000 บาท

   หัวหน้าโครงการ
   นายณรงค์ หูชัยภูมิ
   คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
   199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น

    อา, 14/10/2012 - 15:21 — admin5
    รายละเอียด: 

    ที่มาและความสำคัญ:
    การผลิตภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดรูปร่าง หรือปรับเปลี่ยนขนาดของแม่พิมพ์ตามความต้องการได้ รวมถึงการสร้างตราสัญญาลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการเองลงบนภาชนะบรรจุได้ นอกจากจะสามารถป้องกันความเสียหายจากการกระแทกแล้ว ยังเป็นการพัฒนาภาชนะบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นให้มีความหลากหลาย ช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวสินค้าของผู้ประกอบการเอง เพื่อดึงดูดความสนใจและง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภคได้มากขึ้น

    ลักษณะของเครื่อง:
    เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนควบคุมอุณหภูมิ ส่วนควบคุมระบบสุญญากาศ ส่วนควบคุมชุดขึ้นรูป 1, 2 ส่วนควบคุมการทำงานพื้นฐาน โดยการทำงานเริ่มจากแผ่นพลาสติกถูกเลื่อนมายังแม่พิมพ์ในชุดขึ้นรูป จังหวะเดียวกัน Heater เลื่อนมาให้ความร้อนในชุดขึ้นรูป 1 , 2 (ที่ละชุด) จากนั้นจะถูกดูดสุญญากาศภายในแม่พิมพ์ตามลำดับ ซึ่งชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วจะถูกเลื่อนให้พ้นจากแม่พิมพ์ พร้อมกับนำแผ่นพลาสติกชุดใหม่เข้ามาขึ้นรูปต่อไป
    ส่วนควบคุมชุดขึ้นรูปกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยใช้ระบบชุดยกแม่พิมพ์เดียวกัน

    กำลังการผลิตของเครื่อง
    สามารถขึ้นรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ 1,920 ชิ้นงาน/วัน

    ขนาดและน้ำหนักเครื่อง :
    60 x 102 x 170 เซนติเมตร ,น้ำหนัก 450 กิโลกรัม

    ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์ :
    เครื่องละ 366,000 บาท

    หัวหน้าโครงการ
    นายนเรศ อินต๊ะวงค์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
    128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

    งบปี พ.ศ.: 
    2553
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     รถดำนาแบบนั่งขับสำหรับต้นกล้าล้างราก

     อา, 14/10/2012 - 15:04 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสมพร หงส์กง
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     199 ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า

      ส, 13/10/2012 - 00:19 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 

      เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกงอกด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน

      ส, 13/10/2012 - 00:02 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว